Regi.jpg

Innsiktsprosjekt

God prosjektledelse dreier seg om å ha erfaring, tverrfaglig innsikt, god metodikk, et stort nettverk og evnen til å begeistre. Vi kan hjelpe deg fra oppstart og idefase, til gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Vi tilbyr konseptutvikling, kreativ prosjektledelse, regi, film/video- produksjon og konsulenttjenester.

 
Ideutvikling.jpg

Innsiktsprosess

Våre prosesser hjelper folk til å jobbe bedre sammen, gir forståelse og verdifull innsikt.  Vi tilbyr inspirerende gruppeprosesser innen digital storytelling, ideutvikling, teamutvikling og kreativ kommunikasjon. Vi hjelper deg med å se nye sammenhenger, og leder forskjellige grupper mot felles mål.

 

 
INNSIKTSPUNKT.jpg

Innsiktspunkt

Innsiktspunkt er et mobilt filmstudio, en dialogboks, et avgrenset skrifterom der folk får dele sine tanker. Et sted for spontane reaksjoner, refleksjoner, sterke meninger og visjonære ideer. Innsiktspunkt blir prosjektert, spesialtilpasset og programert til dine behov og bruker film til å samle inn verdifull innsikt.