INNSIKTSPUNKT

Er et digitalt skrifterom, et sted for refleksjon, tilbakemeldinger, sterke meninger, tanker og visjoner. Et fysisk avgrenset rom der folk får anledning til å gi deg umiddelbare reaksjoner, forslag til endringer og nyttige ideer som kan ta deg videre. Et perfekt verktøy for dokumentasjon, formidling, medvirkning og sponsoraktivitet på eventer, konferanser, messer, stands, museum, åpninger, festivaler,  og produktlanseringer.

Et filmstudio hos deg

Helt konkret er Innsiktspunkt en videoautomat. Et spesialprogrammert,  mobilt filmstudio på størrelse med en telefonkiosk der man får sette seg ned foran et videokamera og gi uttrykk for tanker om noe man nettopp har opplevd. Det kan være et kunstverk, en naturopplevelse, et produkt,  en konsert, ens hjemkommune i endring, en turistattraksjon, en film, en ny butikk, en politisk avgjørelse. Her er det bare fantasien som setter begrensninger så lenge man tenker inni boksen.

Skreddersøm

Du har noe unikt og du vil vite hva andre synes om dette. Innsiktspunkt designes og brandes etter dine ønsker og plasseres i tilknytning til ditt prosjekt i en begrenset tidsperiode (eller permanent med en abonnentløsning mtp. redigering om ønskelig).

Vi hjelper deg med å finne egnet lokasjon og plassering.  

Vi hjelper deg med å finne egnet lokasjon og plassering.  

Før/under/etter

Inntrykkene samles og bearbeides, klippes, redigeres for å sortere bort støy. Materialet man sitter igjen med gir verdifull innsikt i målgruppens opplevelse av det man har presentert. En innsikt som er umiddelbar, nær og ekte i motsetning til et evalueringsskjema eller en spørreundersøkelse. Når man har samlet inn materialet, bearbeidet dette og trukket ut verdifull innsikt som man kan bruke for å forbedre sitt produkt kan man i tillegg benytte et selektert utvalg av reaksjonene i kommunikasjon og markedsføring. Lite vekker nysgjerrigheten som å se andres oppspilte reaksjoner på noe. Videoene man sitter igjen med etter et slikt prosjekt egner seg utmerket på sosiale medier, men har ofte så høy kvalitet at de like gjerne kan brukes på Tv. 

Jazzmontør-11.jpg

Innsikt er det nye utsikt.

Det gjelder å tenke utenfor boksen blir man stadig fortalt, vi tror det du trenger er mer konkret og håndfast. Derfor snur vi klisjeen på hodet og oppfordrer folk til å tenke inni boksen. Man blir ikke mindre kreative av å måtte forholde seg til begrensninger og rammer, tvert imot er vår tilnærming.

SPØRSMÅL & SVAR : + 47 93 65 24 63    post@innsiktsbyraet.no  

 
Trykkskjermen inne i Innsiktspunkt spesialprogrammeres til ditt behov. Med din design og dine brennende spørsmål.   

Trykkskjermen inne i Innsiktspunkt spesialprogrammeres til ditt behov. Med din design og dine brennende spørsmål.   

Innsiktspunktet foleres om fra gang til gang, og spesialtilpasses ditt arrangement.